Media 10: Modulatie

In het tiende artikel over de ontwikkeling van de media bespreek ik een praktische manier om meerdere radiogolven door de lucht te sturen, zonder dat ze elkaar storen.

Daarom maak je bij radio gebruik van een draaggolf. Een draaggolf is een sinusoïde signaal golf, met een hogere frequentie dan het te verzenden signaal.

Je te verzenden signaal wordt gecodeerd in de draaggolf.

Bij Amplitude Modulatie, AM, is de amplitude of sterkte van die draaggolf direct evenredig met de amplitude van het te verzenden elektrische signaal.

De trilling blijft dan constant, op bijvoorbeeld 1 MegaHertz, ofwel 1 miljoen trillingen per seconde, en waar het originele signaal geen stroom heeft, wordt de draaggolf niet uitgezonden en waar het wel stroom heeft, wordt de draaggolf wel uitgezonden.

Bij Frequentie Modulatie, FM, wordt een kleine frequentieband gebruikt, en is frequentie van de draaggolf indirect evenredig met de amplitude van het te verzenden elektrische signaal.

De sterkte van het signaal blijft dus het zelfde, maar de frequentie varieert van bijvoorbeeld 100MHz tot 100,02MHz, afhankelijk van het originele signaal.

In het apparaat dat via een antenne dit signaal ontvangt kun je met een eenvoudige elektronische schakeling de draaggolf scheiden van het verzonden signaal en dat kun je dan weer omzetten in hoorbaar geluid.

Door zenders gebruik te laten maken van verschillende frequenties draaggolven voorkom je dat de signalen elkaar storen.

Door het signaal dat je opvangt met een antenne te filteren, zodat je maar een beperkt deel van het radio spectrum overhoud, kun je selecteren naar welke zender je ‘luistert’ met je ontvanger.

Morgen gaan we ook bewegend beeld omzetten in een elektrische stroom.

modulatie FM

Media 10: Modulatieadmin
00

Leave a Reply

Your email address will not be published.