Advies aanvragen

U kunt mij altijd om advies vragen, op ieder gebied, maar ik kan niet garanderen dat ik een antwoord heb.

Mocht ik het gevraagde advies ook op deze website plaatsen, dan wordt de vraag uiteraard geanonimiseerd, tenzij u nadrukkelijk toestemming geeft tot het vermelden van uw naam of instelling.

Als het onderwerp reeds besproken is, dan kunt u onder dat advies reageren.

Anders: info apenstaart

Advies aanvragenadmin